Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101424
AutorMinářová, Eva
Titel

Funkční aspekty sekularizace v kontextu žurnalistické komunikace

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 103-110
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Language in newspapers, journals, etc.
Terminology of humanities
Schlagwörterčeština; styl publicistický; persvaze; prostředky jazykové; náboženství
Schlagwörter (DE)Tschechisch; publizistischer Stil; Sprachmittel
AnmerkungVýskyt církevního lexika v současném tisku (s vyloučením církevního tisku). Analýzy deníků a týdeníků z let 2009-2014.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101424
PURLCitation link