Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101419
AutorHirschová, Milada
Titel

Pragmatické vstupy do syntaxe

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 69-74
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Syntax
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Syntax
Schlagwörterčeština; pragmatika; syntax; dvojtečka
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Pragmatik; Syntax (Satzlehre); Doppelpunkt (Kolon)
AnmerkungDvojtečka ve funkci, v níž jde o uvádění věty, popř. nevětného výrazu, které jsou vzhledem k větě předchozí vysvětlením, odůvodněním.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101419
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

10. konference Mezinárodní pragmatické asociace / Hirschová, Milada
Pragmatické motivace v psané podobě češtiny / Hirschová, Milada
Úvod do syntaxe a sémantiky. Některé nové směry v teoretické lingvistice / Sgall, Petr
Pragmatické aspekty lexikálních jednotek / Homolková, Milada
Úvod do logickej syntaxe a sémantiky / Cmorej, Pavel
Úvod do logické syntaxe a sémantiky / Cmorej, Pavel
Pragmatické aspekty frazeologie / Čechová, Marie