Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2015CZ101420
AutorJanovec, Ladislav; Wildová, Zuzana
Titel

Potřebujeme v naší kultuře práci?

ErschienenMoudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 75-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Lexicology
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterlingvistika kognitivní; čeština; etnolingvistika; obraz světa jazykový; pojmy; význam
Schlagwörter (DE)Kognitive Linguistik; Tschechisch; Ethnolinguistik; Begriffe; Bedeutung
AnmerkungLexém práce a jeho významové aspekty (kognitivní analýza, význam ve spojení s pojmem, reflexe významu slova ve slovnících, práce jako komponent frazémů).
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101420
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obraz Vánoc v českém jazyce a kultuře (perspektiva kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky) / Wildová, Zuzana
Práce v českém jazyce a jazykovém obrazu světa rodilých mluvčích češtiny / Janovec, Ladislav
Potřebujeme češtinu? A jakou? / Kraus, Jiří
O naší řeči v Naší řeči / Černá, Anna
Potřebujeme (nová) pravopisná pravidla? / Uličný, Oldřich
S češtinou potřebujeme pomoci všichni / top
Naši v cizině / Vaculín, Ivo