Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
41

Symbiotický plurál a posuny v slovesnej a zámennej osobe ako prejav asymetrie medzi komunikačnými partnermi

Zajacová, Stanislava, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 90-96
42

Aktual'nyje problemy mežkul'turnoj kommunikacii

Moskva 1999
43

Techné. James Joyce, Hypertext & Technology

Armand, Louis Praha 2003
44

Úskalí vědeckého dialogu

Dorotíková, Soňa, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 81-95.
45

Následné (follow-up) interview

Neustupný, Jiří V., in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 13-18
46

Speech acts, commitments and linguistic tricks

Koťátko, Petr, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 165-177.
47

Dynamika řečové komunikace a obtíže teorie komunikace

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 9-16.
48

Opit za sistematizirane na osnovnite ponjatija văv funkcionalnata stilistika

Čechová, Marie, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 14, č. 3, 1989, s. 49-58
49

Co, čím, jak a s kým komunikujeme?. Přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů

Vybíral, Zbyněk Hradec Králové 1999
50

Gnozeologie komunikací

Janoušek, Ivo Praha 2001