Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
21

Neviditelné v komunikaci

Nebeský, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 2-5
22

Trochu historie. Kurs pozitivní komunikace 2

Pacovská, Jasňa; Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 104-107
23

Komunikace, komunikační, komunikovat...Kurs pozitivní komunikace 1

Nebeská, Iva; Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 27-30
24

Komunikace a překlad

Hrdlička, Milan, in: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny, Ostrava, FF OU ; 2000, neuv s.
25

Co je předmětem stylistiky a co je předmětem teorií verbální komunikace?

Kořenský, Jan, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 27-31
26

Komunikacja językowa jako przedmiot lingwistyki

Labocha, Janina, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 149-155.
27

Concatenation

Tondl, Ladislav, in: Proceedings of LP'2000 : Item Order: Its Variety and Linguistic and Phonetic Consequences. Prague, Charles University, August 21-25, 2000, Praha, Karolinum ; 2001, s. 197-211.
28

Od slova k mluvnímu aktu

Hofmann, Zdeněk, in: Vesmír, jazyk, myšlení : Studie z filosofie vědy a jazyka, Praha, Filosofia ; 1994, s. 103-117
29

Několik poznámek k pragmatickým aspektům výpovědi

Klímová, Eva, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 45-53
30

Umění komunikace

Růžička, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 25, 2012, 20.11.2012