Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
21

K vybraným filozoficko-etickým aspektům komunikace

Nosková, Milena, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 154-163
22

Vesmír, jazyk, myšlení. Studie z filosofie vědy a jazyka

Eds. Havlík, Vladimír Praha 1994
23

Dynamika verbální komunikace. Mluvené slovo v teorii a praxi

Dohalská, Marie Vědec. red. Janota, Přemysl Praha 1990
24

Psychologie komunikace

Vybíral, Zbyněk Praha 2005
25

Výchova k mediální gramotnosti

Bína, Daniel České Budějovice 2005
26

Několik poznámek k pragmatickým aspektům výpovědi

Klímová, Eva, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 45-53
27

O pubescentním čtenářství 1

Lederbuchová, Ladislava, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 1-8
28

Rozhovor ať je spolupráce mezi partnery. Kurs pozitivní komunikace 5

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 50-56
29

Roman Jakobson as a student of communication

Doležel, Lubomír, in: Studies in poetics: Commemorative volume Krystyna Pomorska (1928-1986), Columbus (Ohio), Slavica Publ. ; 1995
30

Neviditelné v komunikaci

Nebeský, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 2-5