Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
11

Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase

Balon, Jan, in: Soudobá sociologie 2 : Teorie sociálního jednání a sociální struktury, Praha, Karolinum ; 2008, s. 185-203
12

Multidisciplinární komunikace jako princip všeobecného vzdělávání

Slavík, Jan, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 5-34.
13

Komunikace a multidisciplinarita jako pedagogický problém

Pešková, Jaroslava, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 37-55.
14

Interkulturelle Verständigung. Zum Problem grenzüberschreitender Kommunikation

Loenhoff, Jens Opladen 1992
15

Vliv technicky zprostředkované komunikace na systémové a funkční vlastnosti přirozeného jazyka

Kořenský, Jan, in: Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2004, s. 35-40
16

Sopostavitel'naja grammatika i teorija kommunikacii

Red. Krasnych, Viktorija Vladimirovna Moskva 1997
17

O pubescentním čtenářství 1

Lederbuchová, Ladislava, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 1-8
18

Rozhovor ať je spolupráce mezi partnery. Kurs pozitivní komunikace 5

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 50-56
19

Roman Jakobson as a student of communication

Doležel, Lubomír, in: Studies in poetics: Commemorative volume Krystyna Pomorska (1928-1986), Columbus (Ohio), Slavica Publ. ; 1995
20

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan, in: Jazykovedný časopis, 49, č. 1-2, 1998, s. 27-33