Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
51

Sociální komunikace v edukaci

Podgórecki, Józef Překlad Balowska, Grażyna Ostrava 1998
52

Co, čím, jak a s kým komunikujeme?. Přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů

Vybíral, Zbyněk Hradec Králové 1999
53

Les Interactions verbales. 1, 2, 3

Kerbrat-Orecchioni, Catherine Paris 1990-94
54

Aktual'nyje problemy mežkul'turnoj kommunikacii

Moskva 1999
55

Gnozeologie komunikací

Janoušek, Ivo Praha 2001
56

Techné. James Joyce, Hypertext & Technology

Armand, Louis Praha 2003
57

Sprache als Dialog. Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. 2., neu bearb. Aufl

Weigand, Edda Tübingen 2003
58

Les interactions verbales 1

Kerbrat-Orecchioni, Catherine Paris 1990
59

Jazyková komunikácia ako akomodačno-asimilačný proces

Dolník, Juraj, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 13-17.
60

Zum Modell des sozialen Kräftfeldes einer Standardvarietät

Maroszová, Jana, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 1, 2008, s. 10-25