Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
51

Sprache als Dialog. Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. 2., neu bearb. Aufl

Weigand, Edda Tübingen 2003
52

Komunikace jako sdílení prostoru: mluvenost vs. psanost

Čmejrková, Světla, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 11-14.
53

Roman Jakobson jako badatel v oboru komunikace

Doležel, Lubomír Lašťovičková, Michaela, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 162-169
54

Preklad ako intrakultúrna a interkultúrna komunikácia

Miššíková, Gabriela, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 99-107.
55

Interpretovat mluvčího a interpretovat slova

Koťátko, Petr, in: Anthropos (Bratislava), č. 5, 2005, s. 5-12
56

Sociální komunikace v edukaci

Podgórecki, Józef Překlad Balowska, Grażyna Ostrava 1998
57

Les Interactions verbales. 1, 2, 3

Kerbrat-Orecchioni, Catherine Paris 1990-94
58

Les interactions verbales 1

Kerbrat-Orecchioni, Catherine Paris 1990
59

Zum Modell des sozialen Kräftfeldes einer Standardvarietät

Maroszová, Jana, in: Linguistica Pragensia, 18, č. 1, 2008, s. 10-25
60

Význam a komunikace

Koťátko, Petr Praha 1998