Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
31

Trochu historie. Kurs pozitivní komunikace 2

Pacovská, Jasňa; Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 104-107
32

Komunikace, komunikační, komunikovat...Kurs pozitivní komunikace 1

Nebeská, Iva; Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 27-30
33

Komunikace a překlad

Hrdlička, Milan, in: Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny, Ostrava, FF OU ; 2000, neuv s.
34

Od slova k mluvnímu aktu

Hofmann, Zdeněk, in: Vesmír, jazyk, myšlení : Studie z filosofie vědy a jazyka, Praha, Filosofia ; 1994, s. 103-117
35

Registrové markery autority ako znaky disproporčnej komunikácie

Zajacová, Stanislava, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 173-177.
36

Interpersonal Communication in Older Adulthood: Interdisciplinary Theory and Research

Ed. Hummert, Mary Lee Thousand Oaks 1994
37

Úvod do teorie masové komunikace

McQuail, Denis Přel. Jirák, Jan Praha 1999
38

Umění komunikace

Růžička, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 25, 2012, 20.11.2012
39

Dynamika současné komunikace a problémy její translace

Hrdlička, Milan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 86-91.
40

K intuitivním aspektům pojmu styl jazykového projevu

Kraus, Jiří, in: Intuice ve vědě a filozofii : Sborník příspěvků, Praha, Filozofický ústav ; 1993, s. 156-162