Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
31

Dynamika verbální komunikace. Mluvené slovo v teorii a praxi

Dohalská, Marie Vědec. red. Janota, Přemysl Praha 1990
32

Interpersonal Communication in Older Adulthood: Interdisciplinary Theory and Research

Ed. Hummert, Mary Lee Thousand Oaks 1994
33

Úvod do teorie masové komunikace

McQuail, Denis Přel. Jirák, Jan Praha 1999
34

Psychologie komunikace

Vybíral, Zbyněk Praha 2005
35

Výchova k mediální gramotnosti

Bína, Daniel České Budějovice 2005
36

Registrové markery autority ako znaky disproporčnej komunikácie

Zajacová, Stanislava, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 173-177.
37

K vybraným filozoficko-etickým aspektům komunikace

Nosková, Milena, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 154-163
38

Vesmír, jazyk, myšlení. Studie z filosofie vědy a jazyka

Eds. Havlík, Vladimír Praha 1994
39

Roman Jakobson jako badatel v oboru komunikace

Doležel, Lubomír Lašťovičková, Michaela, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 162-169
40

Následné (follow-up) interview

Neustupný, Jiří V., in: Slovo a slovesnost, 60, č. 1, 1999, s. 13-18