Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
61

Kulturní kontextualizace jazykového projevu

Balowski, Mieczysław, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 165-175.
62

Les interactions verbales 2, 3

Kerbrat-Orecchioni, Catherine Paris 1992-94
63

Role komunikace v politickém systému v pojetí Karla Wolfganga Deutsche

Váňa, Tomáš Praha 2009
64

Pragmatická lingvistika ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Chejnová, Pavla, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2011, s. 75-84.
65

Jazyková komunikácia ako akomodačno-asimilačný proces

Dolník, Juraj, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 13-17.
66

Lingvistika a umělecký text (mezi Tezemi PLK a současností)

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 3, 1991, s. 221-228
67

Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů

Jílek, Viktor Olomouc 2009
68

Interpersonální komunikace. Monografie

Strnadová, Věra Hradec Králové 2011
69

Princip konstituence. Ať žijí vzorečky!

Hřebíček, Luděk, in: Vesmír, 87, č. 8, 2008, s. 558-559
70

Language power potential

Váňa, Tomáš, in: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (Praha), 6, 2012, s. 5-21