Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie komunikace lieferte 81 Treffer
71

Princip konstituence. Ať žijí vzorečky!

Hřebíček, Luděk, in: Vesmír, 87, č. 8, 2008, s. 558-559
72

Psychologie lidské komunikace

Vybíral, Zbyněk Praha 2000
73

Současná stylistika

Čechová, Marie; Krčmová, Marie; Minářová, Eva Praha 2008
74

Komunikace v textu a s textem

Macurová, Alena Autor úvodu atd. Mareš, Petr Praha 2016
75

O Stylistice současné češtiny

Čechová, Marie, in: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 41], Praha, UK ; 1998, s. 39-46
76

Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd

Jirák, Jan; Nekvapil, Jiří; Šoltys, Otakar Praha 1996
77

Stylistika současné češtiny

Čechová, Marie; Chloupek, Jan; Krčmová, Marie; Minářová, Eva Praha 1997
78

Člověk a řeč. Lingvistický příspěvek k humanitním vědám

Hagège, Claude Přel. Hanáková, Milada Praha 1998
79

Úvod do studia jazyka

Hrbáček, Josef Praha 1999
80

Současná česká stylistika

Čechová, Marie; Chloupek, Jan; Krčmová, Marie; Minářová, Eva Praha 2003