Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
171

Sémantická specifika a variabilita konceptu "pravda" v českých a ruských parémiích (kognitivní a lingvokulturologický aspekt)

Mrověcová, Ljuba, in: Parémie národů slovanských 8 [Parémie 8], Ostrava, OU 2017, s. 231-242
172

K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa

Artemov, Andrej, in: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2, Plzeň, ZČU 2017, s. 101-107
173

Idiome und Emotionen. Eine Fallstudie zu deutschen und tschechischen Idiomen aus dem semantischen Feld ÄRGER

Bergerová, Hana, in: Zwischen-Bilanz : 20 Jahre Germanistik in Szombathley, Wien, Praesens ; 2009, s. 15-24
174

Zum semantischen Feld des Ärgers. Am Beispiel deutscher und tschechischer Phraseme

Bergerová, Hana, in: Phraseologie disziplinär und interdisziplinär, Tübingen, Narr ; 2009, s. 401-411
175

Děti a emoce - k výzkumu obrazu světa u česky hovořících dětí

Saicová Římalová, Lucie, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 139-143
176

Phraseologie in deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen (lerner-) lexikographischen Texten auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie anhand von Phraseologismen zum Ausdruck der Emotion „Ärger“

Bergerová, Hana, in: Studia Germanistica, 5, č. 6, 2010, s. 55-68
177

Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks

Cieślarová, Eva, in: Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform : Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Brno, Tribun EU 2011, s. 17-28
178

Konzeptualisierung der Emotion Angst in deutschen und tschechischen Phraseologismen

Cieślarová, Eva, in: Studia Germanistica, č. 11, 2012, s. 5-23
179

Unvergleichbares vergleichen? Eine neue Methode für den phraseologischen Vergleich zweier typologisch unterschiedlichen Sprachen am Beispiel Deutsch und Tschechisch

Šichová, Kateřina, in: Europhras 2013 : Phraseology in Multilingual Society. Tagungsband der EUROPHRAS-Konferenz in Kazan 2013, Kazan, Univ. of Kazan 2013, s. 82-95
180

„Kam panenky, kam jdete?“ Otázky v českých lidových písních. Etnolingvistická studie

Vytlačilová, Veronika, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2014, s. 53-60