Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
201

Obraz světa v mateřském jazyce

Vaňková, Irena, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 19-28.
202

Obraz světa v mateřském jazyce

Vaňková, Irena, in: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 51], Praha, FF UK ; 2008, s. 61-71
203

' Člověk' - v češtině a v kontextu polštiny a němčiny (jazykový obraz světa)

Jerie, Denis, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 265-274.
204

Kategorie strukturující jazykový obraz světa: antropocentrismus a opozice "vlastní" - "cizí"

Pajdzińska, Anna, in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2, Praha, UK 2007, s. 27-44
205

Idiomatika blizkorodstvennych jazykov v mežkul'turnoj kommunikacii

Alefirenko, Nikolaj Fedorovič, in: Dialog kultur 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23.-24. 1. 2007, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2007, s. 13-20
206

Chápání vybraných sémantických prototypů u věkové kategorie 6-13 let

Chejnová, Pavla, in: Slovo o slove, 16, 2010, s. 240-248
207

Člověk - v češtině a v kontextu polštiny a němčiny (jazykový obraz světa)

Jerie, Denis, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 23-26
208

Dinamika frazeologičeskoj kartiny mira

Alefirenko, Nikolaj Fedorovič; Stěpanova, Ludmila, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 231-238
209

Obraz rodiny v českém jazyce a v ekumenickém překladu evangelií

Drengubáková, Jana, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 89-101
210

Obraz Vánoc v českém jazyce a kultuře (perspektiva kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky)

Wildová, Zuzana, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 150-155