Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
191

Kognitivnyje issledovanija etnojazykovoj specifiki

Rudenka, Alena, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 15-31
192

Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů

Vaňková, Irena; Vodrážková, Veronika, in: Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 66-78
193

"Slyšel jsem novinu přežalostnu, že přijde ke mně smrt na namluvu."Jaký obraz smrti nám zprostředkovávají lidové písně? Je potřeba kontaktu s folklorními texty v současnosti ještě užitečná? Co se dovídáme prostřednictvím lidové písně o sobě?

Šupová, Jana, in: Mladá slavistika : Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur, Brno, MU ; 2014, s. 135-146.
194

Weltanschauung vs. das sprachliche Weltbild: säkularisierte Lexik im westslawisch-deutschen Sprachvergleich

Nagórko, Alicja, in: Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz : Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense, 13.-14. November 2009, München, Sagner ; 2011, s. 121-133.
195

Specifika frazeologičeskogo otraženija svojstv i kačestv čeloveka v jazykovoj kartine mira (na materiale russkogo i češskogo jazykov)

Stěpanova, Ludmila, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 177-182
196

Językowy obraz wody we frazeologii oraz paremiologii polskiej i czeskiej

Treska, Joanna, in: Poradnik językowy, č. 6, 2015, s. 53-69
197

Překladatel a metaforika: frazeologie a zkušnost v ní ukrytá

Vilímek, Vítězslav, in: Letná škola prekladu 14 : Minulosť a budúcnosť prekladu - od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. Zborník prednášok, Bratislava, SSPUL ; 2015, s. 118-124.
198

Utrwalony językowy obraz i wykorzystywane nazewnictwo Czechy, Czech, czeski oraz używana leksyka Polska, Polak, polski w czeskich i polskich związkach frazeologicznych

Hampl, Lubomír, in: Świat Słowian II, Bielsko-Biała, Akad. Techniczno-Humanistyczna 2010, s. 47-56
199

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku

Zechová, Renáta Ostrava 2014
200

Dialogická recepce cizojazyčného uměleckého textu jako tvorba společného světa

Kučera, Petr; Panušová, Marta, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 371-378.