Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
241

Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej. konceptualizacja, obraz, odzwierciedlenie

Hampl, Lubomír Bielsko-Biała 2012
242

Poznámky k jazykovej a metajazykovej interpretácii skutočnosti dieťaťom mladšieho školského veku

Liptáková, Ľudmila, in: Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách, Ústí n. Labem, UJEP ; 2010, s. 166-185
243

Reprezentace frazémů v mentálním lexikonu dítěte: genderový aspekt

Shienok, Kristina, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 242-251.
244

O jazykovém obrazu světa, bílé vráně a černé labuti

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 101-103
245

Domov v řeči. Mateřský jazyk jako (společný) obraz světa

Vaňková, Irena, in: Hledání společně sdíleného světa jako východisko a předpoklad výchovného působení, Praha, PF UK ; 2003, s. 65-78
246

Osobnost, jazyk, kultura. Pokus o sebeanalýzu

Malevič, Oleg Volná, Kateřina, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 204-215.
247

Sočetajemost' ad"jektivnych antonimov i kognitivizm (češsko-russkoje sopostavlenije)

Korostenski, Irži, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 115-120.
248

Obraz świata w późnosredniowiecznym dziele moralistycznym Řeči a naučení z hlubokých mudrců

Mielczarek, Joanna, in: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika 2007, s. 77-82
249

Změna jazykového obrazu přirozeného světa (mediálně modifikovaný obraz světa)

Janovec, Ladislav, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 75-92
250

Atributy tlustý, hubený ve frazeologickém obraze světa (na materiálu češtiny, ruštiny a španělštiny)

Svašková, Markéta, in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 53-57.