Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
121

Přirozený jazyk, přirozený svět

Vaňková, Irena, in: Hic sunt leones : (O autorském herectví.) Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha, Nakl. AMU ; 2003, s. 70-75
122

Językowy obraz przestrzeni Czech w zbiorze Jaroslava Vrchlickiego Česká krajina

Zura, Anna, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 375-382
123

Jazykový obraz světa a mediální obraz světa

Kępa-Fitura, Danuta; Nowak, Paweł, in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2, Praha, UK 2007, s. 71-85
124

Gramatický rod substantiv a kognitivní přístup k jazyku

Uličný, Oldřich, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 55-58.
125

Obraz jazyka v pragmaticko-sociolingvistikém kontextu (zdvořilost v češtině a korejštině)

Park, Mi-Young, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 123-135.
126

Kul'turologičeskaja oppozicija sad - les v vostočnoslavjanskich poslovicach

Malocha, Miroslava, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 371-374.
127

Perechodnyje substandartnyje paremičeskije formy kak element sovremennogo frazeologičeskogo prostranstva jazyka

Semenenko, Natalija Nikolajevna, in: Rossica Olomucensia, 49, č. 1, 2010, s. 57-60
128

Charakteristika deneg i bogatstva v češskoj i russkoj frazeologii

Starostina, Marija, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 303-307.
129

Lingvistická antropologie

Pokorný, Jan, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2012, s. 173-187.
130

O pamięci i niepamięci we współczesnej polszczyźnie (Na podstawie analizy użyś leksemów pamiętaś, pamięś i niepamięś )

Bala-Chrupek, Martyna, in: Tělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 23-32.