Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
151

Slovo-pojem prostor v českém jazykovém obrazu světa

Pěknicová, Gabriela, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 56-59.
152

Specifika frazeologizaciji prototipičeskich atributov

Levčenko, Jelena P., in: Rossica Olomucensia, 50, č. 1, 2011, s. 45-50
153

Kolory w czeskim językowym obrazie świata: barwa žlutá

Vaňková, Irena, in: Studia z semantyki porównawczej : Cz. 2: Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2003, s. 69-98
154

Kilka uwag o etymologii i zmianach znaczeniowych wyrazów most i mościć

Wyrwas, Kararzyna, in: Język polski, 88, č. 4-5, 2008, s. 341-347
155

SCHAM in der deutschen und der tschechischen Phraseologie

Cieślarová, Eva, in: Aussiger Beiträge, 7, 2013, s. 35-66
156

Představová schémata a popis jazyka (schéma cesty v češtině)

Saicová Římalová, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 46, č. 1-2, 2009, s. 12-20
157

Funkční komplex "lidská bytost/mysl"ve verbálním obraze

Švarcová, Zdenka, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 219-223.
158

Kognitivnyje aspekty lingvokul'turologii

Alefirenko, Nikolaj Fedorovič; Stěpanova, Ludmila, in: Rossica Olomucensia, 48, č. 2, 2009, s. 105-113
159

Konceptualizace bolesti v polštině: příspěvek ke srovnávacímu výzkumu

Waszakowa, Krystyna Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 4, 2010, s. 298-309
160

Kognitivní lingvistika v kulturních souvislostech

Vaňková, Irena, in: Kognitivní věda dnes a zítra, Liberec, Bor ; 2009, s. 243-256