Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
181

Impulzy bohemistiky v lingvistickom výskume súčasnej slovenskej morfológie (kolokácie a jazykový obraz sveta)

Kesselová, Jana, in: "Od počátků k současnosti (1955-2015)" : 60 let bohemistiky na ELTE, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 149-156
182

Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky

Bartmiński, Jerzy Překladatel Vaňková, Irena Praha 2016
183

Sovremennyj paremičeskij diskurs i novyje pragmatičeskije smysly russkich poslovic

Semenenko, Natalija, in: Rossica Olomucensia, 49, č. 2, 2010, s. 45-50
184

Jazykový obraz světa a lingvodidaktika

Hádková, Marie, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3 [JazKomS 3] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 8.-9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2011, s. 389-394.
185

Slunce - jazykový obraz světa. Lexikálně-sémantický rozbor slova slunce a jeho významové začlenění do systému českého, polského a německého jazyka

Jerie, Denis, in: InterFaces : Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, Praha, FF UK ; 2002, s. 191-204.
186

Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů

Grzegorczykowa, Renata Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 4, 2010, s. 275-287
187

Tělesnost a studium somatismů v perspektivě antropologické lingvistiky

Vaňková, Irena, in: Tělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 63-77.
188

Člověk a pes - kapitola z českého jazykového obrazu světa

Prokšová, Hana, in: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte, Bratislava, Veda 2013, s. 191-198.
189

Výzkum somatismů v ruské lingvistice (Přístupy a problémy)

Zaněgina, Natalia, in: Tělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 78-87.
190

Pohyb po nohou jako zdrojová oblast metafor v odborných textech (Představové schéma CESTA v češtině)

Vodrážková, Veronika, in: Tělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 88-96.