Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
151

Papírníci z rodu Sterzů v 17.-19. století

Vašek, Leoš, in: Sborník Muzea Blansko, 2003, s. 37-47
152

Regesta českých listin a listů z knížectví opolsko-ratibořského (1303) 1457-1731. (Výsledky bohemikálního výzkumu v AP Wrocław z let 1990-1994.)

Stibor, Jiří, in: Sborník archivních prací, 47, č. 2, 1997, s. 293-447
153

Americký Písek

Souhrada, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 4, 1993, s. 270-271
154

Nápisy na hrobech. Městský hřbitov v Opavě v letech 1789-1804

Eds. Mihová, Tereza Opava 2015
155

Moučné mlýny a mlynáři v údolí Punkvy do 1. poloviny 19. století

Holas, Ivo, in: Sborník Muzea Blansko, 2004, s. 3-18
156

Etnografie Komně

Zemánek, Josef, in: Komňa J. A. Komenskému, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1991, s. 60-65
157

Zur Bohemisierung von Familiennamen deutschen Ursprungs

Knappová, Miloslava, in: Studia Onomastica 6 : E. Eichler zum 60. Geburtstag, Leipzig, 1990, s. 181-187
158

Jazyková proměna příjmení českého původu v Srbsku a Charvátsku

Pivalica, Ivana, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 919-930.
159

Bachova kartotéka. Databáze obyvatel pražské aglomerace z let 1850-1914

Vojáček, Milan; Lutovská, Pavla; Koblasa, Pavel Praha 2016
160

Stará Bělá 1272-1918

Stibor, Jiří Stará Bělá 1997