Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ013379
AutorStibor, Jiří
Titel

Stará Bělá 1272-1918

Ort/VerlagStará Bělá: Úřad městského obvodu
Jahr1997
Seiten511 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dialektologický materiál
Materiálové příspěvky antroponomastické
Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Dialectological material
Material contributions to anthroponomastics
Material contributions to toponomastics
Schlagwörtermateriály; dialektologie; onomastika; antroponyma; toponyma; nářečí; čeština
Schlagwörter (DE)Materialien; Dialektologie; Onomastik (Namenkunde); Personennamen; Ortsnamen; Mundart; Tschechisch
ReviewMüller, Karel Archivní časopis 1998, 48, č. 3, s. 191-192.
AnmerkungNářeční a onomastický materiál. - Podle Archivního časopisu 1998, s. 191
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13379
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stará stašská příjmení / Stach, Jiří
Bělá, Tichá, Planá.. / bez autora
Bělá, Tichá, Planá.. / Vaculík, Ludvík
Stará Blažková / Vaculín, Ivo
Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem / Fröhlich, Jiří
Terminológia Rétoriky Mateja Bela / Tkáčiková, Katarína
Stará toponyma na Borsku / Jiskra, Zdeněk