Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
141

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. 6. Praha - 1792. Praha - 1794. 2 sv

Ed. Ebelová, Ivana Praha 2006
142

Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 1, 2

Zprac. a úvod naps. Pazderová, Alena Praha 1994
143

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu

Prosecký, Jiří; Hruška, Blahoslav; Součková, Jana; Břeňová, Klára Praha 2003
144

Hůrka. Od první písemné zmínky po současnost

Baletka, Tomáš Jeseník n. Odrou 2009
145

Encyklopedie šlechtických rodů

Juřík, Pavel Praha 2014
146

Domažlické mlýny, mlynáři a mlýnská strouha

Procházka, Zdeněk Domažlice 2010
147

Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590-1651

Editor Spáčilová, Libuše Olomouc 2016
148

Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590-1651

Editor Spáčilová, Libuše Olomouc 2016
149

Grunty, chalupy a lidé v Borovanech od 15. do 19. století

Kovář, Daniel Borovany 2014
150

Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin

Smutný, Bohumír Brno 2012