Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
121

Tvrziště v Neumětelích

Úlovec, Jiří, in: Minulostí Berounska, 3, 2000, s. 7-19
122

Hrad Kumburk. 1. Historie hradu

Úlovec, Jiří, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší (Semily), 10, 1997, s. 9-38
123

Rybniční podnikání nižší šlechty na Českobudějovicku

Kovář, Daniel, in: Sborník archivních prací, 65, č. 2, 2015, s. 340-387
124

Zádušní dvůr, kaplanské domky, Nonnenhof - zaniklé obytné areály v užívání církve v zástavbě městského jádra Českých Budějovic

Kovář, Daniel, in: Jihočeský sborník historický, 84, 2015, s. 59-76
125

Zemědělští kolonisté z českých zemí v Bosně a Hercegovině na konci 19. století

Kuděla, Jiří, in: Slovanský přehled, 100, 2014, s. 499-560
126

Liber summarius bernarum Nove Civitatis Pragensis. Příjmy a výdaje Nového Města pražského v letech 1411-1418 (úvod a edice)

Hrdina, Jan, in: Pražský sborník historický, 43, 2015, s. 203-307
127

Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. Originály listin. Svazek 4. Rejstřík

Sest. Charous, Jaromír Praha 1994
128

Dějiny obce Jívová

Bartoš, Josef; Kovářová, Stanislava Jívová 1999
129

Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů

Buben, Milan M. Blasony znaků Pokorný, Pavel R. Praha 2000
130

Historická chronologie

Bláhová, Marie Praha 2001