Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
101

Titulář jako zdroj poznání šlechtických jmen

Nedvědová, Blanka, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 193-201.
102

Příspěvek k historickému vývoji protetického v- u českých oikonym

Šimečková, Marta, in: Acta onomastica, 55, 2016, s. 290-296
103

Španělský válečník a jeho neoficiální českobudějovická rodina (Kodicil generála Marradase z roku 1633)

Marek, Pavel; Sterneck, Tomáš, in: Jihočeský sborník historický, 82, 2013, s. 225-253
104

Jak se naši škádlívali

Bystřina, Otakar, in: Malovaný kraj, 28, č. 1, 1992, s. 12-13
105

Vlastní jména v českých lidových pranostikách

Pastyřík, Svatopluk, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 243-248
106

Hitparáda českých jmen

Dědourková, Petra, in: Mladá fronta Dnes - příl. Léto (Praha), 2005, 3.8.2005
107

Chci nové příjmení

Zídková, Lucie, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 29, č. 32, 2016, s. 12-17., 12.8.2016
108

Jména tajemství zbavená. Malá domácí encyklopedie 250 nejčastějších příjmení

Mates, Vladimír Praha 1998
109

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza

Bayerová, Naděžda, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 41-45.
110

Vlastní jména v učebnicích

Kneselová, Helena, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 249-255