Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
111

Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

Procházková, Eva, in: Pocta Evě Šmilauerové : Sborník k 60. narozeninám, Praha, 1995, s. 117-136
112

Eva Procházková, Jména a příjmení Romů v zápisech ortelních manuálů pražského apelačního soudu

J. Pnk., in: Český časopis historický, 94, č. 1, 1996, s. 145-146
113

Onomastické materiály ve sbornících Stopami dějin Náchodska

Fetters, Aleš, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 212
114

Jindřich z Nevojic. Osudy moravského zemana v předvečer husitské revoluce

Štěpán, Václav, in: Vlastivědný věstník moravský, 52, č. 1, 2000, s. 3-15
115

Tvrziště ve Strkově u Plané nad Lužnicí

Úlovec, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 37, č. 3, 2000, s. 180-186
116

Poustevníci a poustevny na jihu Čech. Přehled a lokalizace pousteven v 11.-19. století

Fröhlich, Jiří, in: Jihočeský sborník historický, č. 69-70, 2000-01, s. 124-144
117

Vzdušné kořeny. Tisícileté dějiny Židů v Čechách a na Moravě ve jménech deportovaných lidí

Bondyová, Ruth, in: Terezínské studie a dokumety (Praha), 2003, s. 11-44
118

"Všichni cizí budiž bedlivě sledováni(...)"Evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863

Stoklásková, Zdeňka, in: Slezský sborník, 105, č. 2, 2007, s. 115-132
119

Registrum acceptorum et divisionum capituli metropolitani Pragensis 1396-1418 a hospodářství pražské metropolitní kapituly na přelomu 14. a 15. století

Maříková, Martina, in: Sborník archivních prací, 57, č. 1, 2007, s. 237-445
120

Kdo hospodařil v obci Kratušín (okr. Prachatice) v polovině 17. století

Kovář, Jaroslav, in: Výběr (České Budějovice), 31, č. 3, 1994, s. 165-171