Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materiálové příspěvky antroponomastické lieferte 195 Treffer
161

K edici urbáře fryštátského panství z roku 1571

Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 24, č. 3, 1993, s. 193-207
162

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus 7. Acta Martini V. (1417-1431). Pars 3: Index personarum et locorum

Ed. Eršil, Jaroslav Praha 2001
163

Troppauer Urbare des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Urbare des Fürstentums Troppau/Opava 1631-1740

Editor Hanke, Siegfried Hammelburg 2013
164

Vídeňský rukopis CVP 8330

Pokorný, Pavel R., in: Sborník archivních prací, 50, č. 2, 2000, s. 395-432
165

Urbář raduňského panství ze druhé poloviny 17. století

Korbelářová, Irena, in: Časopis Slezského zemského muzea, 50, č. 3, 2001, s. 218-233
166

Berní rula - obnovená edice

Bartůšek, Václav, in: Archivní časopis, 53, č. 4, 2003, s. 296-298
167

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 14

Ed. Cejnarová, L. Hradec Králové 2004
168

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608

Čechura, Jaroslav; Hojda, Zdeněk; Novozámská, Martina Praha 1997
169

Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584-1600)

K vyd. připrav. Mendelová, Jaroslava Praha 1992
170

Berní rula. Sv. 8-9. Kraj Boleslavský

Chalupa, Aleš; Čechura, Jaroslav; Ryantová, Marie Praha 2001