Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
1

Slovanská diaspora a dvojdomost tvůrců

Dorovský, Ivan, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 123-136
2

O balkanskich slavjanskich mikrojazykach

Dorovský, Ivan, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 24-27
3

O bilingvismu, dvojdomosti a biliterárnosti

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. D 38, 1991, s. 45-52
4

Naše poznávání Balkánu koncem minulého století

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. C 39, 1992, s. 81-89
5

Teorie a praxe překladu

Dorovský, Ivan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 215-217.
6

Jazyk originálu a jazyk překladu

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 79-86
7

Cizí bohemisté v lavicích

Dorovský, Ivan, in: Svoboda (Ostrava), 1995, 28.7.1995
8

Balkanistika a slavistika. (Místo úvodu)

Dorovský, Ivan, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 3-11
9

Dosud neznámé osudy Jirečkovy korespondence

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. C 43, 1997, s. 129-143
10

Literatura a kultura národností a etnických skupin v Evropě

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. D 44, 1998, s. 77-84