Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
41

Proces formování národa a spisovného jazyka u jižních Slovanů a Josef Dobrovský (se zvláštním zřetelem na vznik spisovné makedonštiny)

Dorovský, Ivan, in: BraSlav 2 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003, Bratislava, FF Univ. Komenského ; 2004, s. 138-147
42

Makedonský jazyk v Řecku

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 8, č. 1, 2008, s. 9-14
43

Jubileum přítele Jihoslovanů

Dorovský, Ivan, in: Universitas, 47, č. 2, 2014, s. 65-66
44

Tři ohrožené jazyky

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 2, 2015, s. 26
45

Cyrilice nebo Latinka?

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 2, 2015, s. 26-27
46

Jubilantka Radoslava Kvapilová Brabcová

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 15, č. 5, 2015, s. 11-12
47

Zemřel Vladimír Šaur

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 3, 2014, s. 20
48

Nový charvástký pravopis

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 4, 2014, s. 24-25
49

Slovensky snadno a rychle?

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 4, 2014, s. 31
50

Česko-makedonská vědecká konference

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 5, 2014, s. 30-32