Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002294
AutorDorovský, Ivan
Titel

Teorie a praxe překladu

ErschienenSpisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 215-217.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Klassifikation (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Language and style in translations form Slavonic languages
Schlagwörterteorie překladu; překlady umělecké; Draškovič, Vuk; Smiljaničová, Pavlína
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie
AnmerkungKritické připomínky k překladu P. Smiljaničové románu Nůž (1995) současného srbského autora V. Draškoviče
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2294
PURLCitation link