Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
11

Mediteránní meziliterární centrismus

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. D 43, 1997, s. 117-126
12

Odešel velký slavista a bulharista

Dorovský, Ivan, in: Opera Slavica, 8, č. 3, 1998, s. 47-49
13

K historii a obsahu prvního makedonsko-řeckého slovníku

Dorovský, Ivan, in: Makedonski jazik (Skopje), 40-41, 1995, s. 181-187
14

Za nekoi balkanizmi i za t. n. literaturni mikrojazici

Dorovský, Ivan, in: 19 Naučna diskusija na meǵunarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura Ochrid 31. 8.-2. 9. 1992, Ochrid, 1992, s. 33-38
15

Makedonské lidové pohádky a česká folkloristika

Dorovský, Ivan, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 111-120
16

Lásky Františka Kopečného

Dorovský, Ivan, in: Štafeta, 22, č. 1-2, 1990, s. 40-43
17

Pozvednout jazykovou kulturu

Dorovský, Ivan, in: Svoboda (Ostrava), 1993, 28.8.1993
18

K dějinám studia slovanských jazyků a literatur v Brně

Dorovský, Ivan, in: Studie z literárněvědné slavistiky, Brno, MU ; 1999, s. 5-6
19

Světový balkanologický kongres

Dorovský, Ivan, in: Opera Slavica, 4, č. 3, 1994, s. 49-51
20

Česko-slovinská konference

Dorovský, Ivan, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 433-434