Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
31

Slovenistika ve střední a jihovýchodní Evropě po r. 1945

Dorovský, Ivan, in: Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou kulturu a politiku : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání, Praha, Klementinum 16. 10. 1997, Praha, NK ČR ; 1999, s. 92-99
32

Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku

Dorovský, Ivan, in: Makedonci žijí mezi námi, Brno, MU ; 1998, s. 21-32
33

Světový balkanologický kongres

Dorovský, Ivan, in: Slovak Review, 4, č. 1, 1995, s. 87-88
34

Kolik jazyků znáš..

Dorovský, Ivan, in: Pro přátele jižních Slovanů (Brno), 3, č. 2, 1991, s. 9-10
35

Zemřel přítel Slovanů Zdeněk Urban

Dorovský, Ivan, in: Pro přátele jižních Slovanů (Brno), 10, č. 3, 1998, s. 24-26
36

O literárním bilingvismu a inverzní dvojdomosti

Dorovský, Ivan, in: Literatury v kontaktech (jazyk - literatura - kultura) [LitKon] : Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Brno, MU ; 2002, s. 11-20
37

Jihomakedonská nářečí a nový objev rukopisu

Dorovský, Ivan, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 65-68.
38

Majority a minority v literatuře a v jazyce

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. X 9, 2006, s. 330
39

Přemysl Hauser a slovinská bohemistika

Dorovský, Ivan, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 68-74
40

Slavista a Slovan Josef Páta

Dorovský, Ivan, in: BraSlav 1 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.-15. novembra 2002, Bratislava, Univ. Komenského ; 2002, s. 65-71