Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000218
AutorDorovský, Ivan
Titel

Slovanská diaspora a dvojdomost tvůrců

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 123-136
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Klassifikation (EN)Varia
Language and style of literary works
Schlagwörterbilingvismus; polylingvismus; diaspora; literatura exilová
Schlagwörter (DE)Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
AnmerkungDefinice diaspory. Proces tvoření literárního díla v jinonárodním a jinokulturním prostředí; prolínání národních kultur u geneticky a jazykově blízkých národů (příklady z balkánské diaspory)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/218
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dvojdomost poezie Bogdana Trojaka / Jodasová, Helena
Diaspora: the past in the present / Zgusta, Ladislav
Traducción: Metrópoli y diáspora. Las variantes diatópicas de traducción. Actas de los VIII Encuentros Complutenses en torno a la traducción: celebrados del 5 al 8 de mayo de 1999 en el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid
Internacional'nyj konhres "Ukrajins'ka diaspora v sviti i nimec'ka diaspora v Ukrajini" / Myronova, Halyna
Slovanská věta / Běličová, Helena
Slovanská filologie 1998 / Wollman, Slavomír
Slovanská filologie 1992 / Wollman, Slavomír