Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dorovský, Ivan lieferte 91 Treffer
21

Čeština jako světový jazyk

Dorovský, Ivan, in: Svoboda (Ostrava), 1996, 29.7.1996
22

Český lidový kalendář

Dorovský, Ivan, in: Naše řeč, 84, č. 2, 2001, s. 104-105
23

O jazyce a postavení národnostních menšin a etnických skupin v Evropě

Dorovský, Ivan, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 113-119.
24

Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 51, č. X 5, 2002, s. 19-25
25

Češkata lingvistika kako inspiracija za naučnata dejnost na Blagoja Korubin

Dorovský, Ivan, in: 23 Naučna diskusija na 24 Meǵunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1997, s. 113-117
26

Makedonskiot jazik vo češkite zemji i vo Slovakija

Dorovský, Ivan, in: Pedeset godini na makedonskata nauka za jazikot : Prilozi od naučniot sobir održanod 30 noemvri do 2 dekemvri 1995 vo Skopje, Skopje, Makedon. akad. na naukite i umetnostite ; 1997, s. 275-290
27

Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995)

Dorovský, Ivan, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 29-39
28

Makedonský jazyk a literatura v českých zemích a na Slovensku

Dorovský, Ivan, in: Makedonci žijí mezi námi, Brno, MU ; 1998, s. 11-20
29

Stručná charakteristika kosturského a prespanského nářečí

Dorovský, Ivan, in: Makedonci žijí mezi námi, Brno, MU ; 1998, s. 35-50
30

Ludvík Kuba a slovanský Balkán

Dorovský, Ivan, in: Makedonci žijí mezi námi, Brno, MU ; 1998, s. 139-151