Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka lieferte 807 Treffer
1

Otázka prekladu jednotiek mier a váh a peňažných jednotiek

Tellinger, Dušan, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 1, 1995, s. 25-30
2

Ví Bůh, nebo Výbuch?. Dvě slovní hříčky a jejich cizojazyčné překlady

Sojka, Pavel, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 111-120
3

Translation equivalents and transformations

Armalyté, Olimpia, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 47-50
4

Translation equivalence in a cognitive framework

Alexieva, Bistra, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 51-55.
5

La traduction: acte de communication

Curieux, Christine, in: Tlumočení - překlad, 2, č. 9, 1992, s. 9-10 [67-68]
6

On equivalence and adequacy in translation through the prism of implicability

Chernov, Ghelly V., in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 53-61.
7

Übersetzungstechniken als methodische und terminologische Grundlage für die Beschreibung zwischensprachlicher Beziehungen

Emsel, Martina, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 65-72.
8

Die Autorübersetzung: Ein Schritt über die Grenze

Fišer, Zbyněk, in: Translators' Strategies and Creativity : Selected Papers from the 9th International Conference on Translation and Interpreting, Prague, 1995. In honor of Jiří Levý and Anton Popovič, Amsterdam, Benjamins ; 1998, s. 33-39
9

Obor translatologie a jeho dnešní statut

Jettmarová, Zuzana, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 85-93
10

Le calcul des procédés de traduction

Srpová, Milena, in: La linguistique, 33, č. 1, 1997, s. 13-22