Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1990CZ000216
AutorVlašínová, Drahomíra
Titel

E. Krásnohorská - překladatelka Mickiewicze

ErschienenPolonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 55-60
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations form Slavonic languages
SchlagwörterKrásnohorská, Eliška; Mickiewicz, Adam; překlady umělecké; překlady; čeština; polština; Sojka, Erich
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Tschechisch; Polnisch
AnmerkungGeneze a rozbor jejího překladu Mickiewiczova Pana Tadeáše. Novější překlady tohoto díla (E. Sojka)
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/216
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Metrika českých překladů Mickiewicze / Červenka, Miroslav
Pojetí humoru a satiry v literatuře českého národního obrození / Vlašínová, Drahomíra
Přirovnání v překladu básně Adama Mickiewicze Śviteżanka / Vítová, Lenka
Julie Nováková - překladatelka a redaktorka spisů J. A. Komenského / Cekota, Vojtěch
Masa'el-e tarikhi-e zaban-e farsi / Sadeghi, 'Ali-Ashraf
Linguistic deviation in the poetry of E. E. Cummings / Flajšar, Jiří
E-ziny: hra, či e-štýl? / Patráš, Vladimír