Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2012CZ101714
AutorŘeřicha, Václav; Livingstone, David
Titel

The dirty dozen. Translating semantically complex words and collocations from Czech to English

ErschienenTeaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century : Proceedings of the International Conference Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011 organized by Department of English and American Studies Philosophical Faculty, Palacký University in Olomouc, Czech Republic November 11-12, 2011, Olomouc, UP 2012, s. 63-72
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
The theory of translation, its language and style
Schlagwörterpřeklady; čeština; angličtina; ekvivalence; konotace; význam
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Tschechisch; Englisch; Konnotation; Bedeutung
AnmerkungSémantická analýza dvanácti českých slov a jejich konotací (národní dům, chata, chalupa, panelák, sídlo, reprezentativní, pod záštitou, už, již, naše, u nás, venkov, příroda, dominantní, jedinečný, unikátní), možnosti překladu do angličtiny, kontext, ekvivalence
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101714
PURLCitation link