Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach význam lieferte 3239 Treffer
1

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
2

Mohovitý, či movitý?

Švejda, František, in: Zemské noviny (Praha), 1998, 17.7.1998
3

Ekologie i klika

Patočka, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 225, 1998, s. 22., 17.9.1998
4

Proč šance místo burzy?

in: Svět motorů (Praha), 1999, 28.4.1999
5

Na okraj (v tomto případě sémiotiky)

Doubravová, Jarmila, in: Kritický sborník, 18, č. 1, 1998-99, s. 61-62
6

Za neoprávněné používání slova burza hrozí pokuta

Klos, Robert, in: Rovnost (Brno), 2000, 13.4.2000
7

Structure and meaning

Peregrin, Jaroslav, in: Semiotica (Berlin), 113, č. 1-2, 1997, s. 71-88
8

Zevrubný

man, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 291-292
9

O původu slova slovo

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 69
10

Katastrofický, nebo katastrofální?

Šlosar, Dušan, in: ROK. Revue otevřené kultury (Brno), 3, č. 6, 1992, s. 88-89