Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konotace lieferte 109 Treffer
1

De l'ambiguité du nom Bohême en français et de ses connotations au niveau de la réception culturelle

Listíková, Renáta, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 22-29
2

Mělký a plytký v češtině. Kam zmizely plytké talíře?

Pacovská, Jasňa, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 78-87.
3

Seznamte se s mojí milenkou

Janovec, Ladislav, in: Varia 17 : Zborník materiálov zo 17. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky 7. - 9. 11. 2007), Ružomberok, Katolícka univ. ; 2010, s. 188-195
4

Typy struktur opisujących osobowość

Grzesiak, Romuald, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 137-146
5

Ke konotaci v češtině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 219-225.
6

Konotace a inference

Nebeská, Iva, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 259-264.
7

Connotation - codésignation

Šabršula, Jan, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 2, 2002, s. 113-123
8

Leksemy s etnokul'turnymi konnotacijami i ich perevod

Sipko, Jozef, in: Opera Slavica, 11, č. 2, 2001, s. 24-34
9

Semantyčni konotaciji etnonimiv u čes'kij frazeolohiji

Danylenko, Ljudmyla I., in: Materialy mižnarodnoji slavistyčnoji konferenciji pam'jati profesora Konstjantyna Trofimovyča (1923-1993). 1-3 kvitnja 1998 roku. Tom 1 [Materialy... K. Trofimovyča 1], L'viv, Litopys ; 1998, s. 340-344
10

Prolegomena k vizuální lingvistice

Foret, Martin, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 283-288.