Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ034821
AutorVykypěl, Bohumil
Titel

Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských "likvid"

ErschienenČeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 420-426.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Fonologie
Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)Phonology
General works
Schlagwörterčeština; fonologie; glosematika; fonémy; likvidy; hlásky slabikotvorné; slabikotvorné r; slabikotvorné l; čeština stará; vokály; konsonanty
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Phonologie; Alttschechisch
AnmerkungGlosematické a fonologické hodnocení slabičných likvid ve staré češtině
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34821
PURLCitation link