Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hlásky slabikotvorné lieferte 9 Treffer
1

Zu den silbenbildenden Liquiden in den slawischen Sprachen

Vykypělová, Taťána, in: Recherches fonctionnelles et structurales 2009, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 133-138
2

Slabikotvorné hlásky

Nilsenová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 43
3

Roztrpčit se a něco rozmlátit - nazály, likvidy a jiná fonologická havěť

Ziková, Markéta, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 60-69
4

Čím je Petr zvláštní aneb kombinovatelnost slabičného /r/ v češtině

Bičan, Aleš, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 49-68.
5

Phonological structure and articulatory phonetic realization of syllabic liquids

Beňuš, Štefan, in: Language Use and Linguistic Structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013, Olomouc, UP 2014, s. 281-291.
6

Úvod do slabičné typologie

Ziková, Markéta Brno 2014
7

Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských "likvid"

Vykypěl, Bohumil, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 420-426.
8

Periferiite i centarot vo fonološkite sistemi na češkiot i makedonskiot jazik

Pjanka, Vlogimjež, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 85-93
9

Essays in Czech and Slovak Language and Literature

Short, David London 1996