Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ056101
AutorStich, Alexandr
Titel

Jazyková a slovesná kultura v barokních Čechách

ErschienenSláva barokní Čechie : Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha, Národní galerie ; 2001, s. 235-252
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Příspěvky teoretické a obecné
Klassifikation (EN)General works
Theoretical and general contributions
Schlagwörterkultura jazyková; čeština doby střední; vývoj; situace jazyková; obrana jazyka; Balbín, Bohuslav; Komenský, Jan Amos; Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan
Schlagwörter (DE)Sprachkultur; Alttschechisch (1500-1780); Entwicklung; Sprachsituation
AnmerkungJazyková situace v Čechách v raném novověku, přehled o českojazyčné barokní literatuře. - Angl. verze Linguistic and literary culture in baroque Bohemia. In: The Glory of Baroque in Bohemia (Praha 2001). - Podle BiblDČZ 2001, 4005
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56101
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link