Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Komenský, Jan Amos lieferte 273 Treffer
1

Historie spisu Janua linguarum na Islandu

Eriksson, Hallfredur O.; Kadečková, Helena, in: Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, Praha, Karolinum ; 1991, s. 335-342
2

Gramatičar, pedagog i mislilac Jan Amos Komenski - sećanije

Milojković, Andelka, in: Srpski jezik (Beograd), 8, č. 1-2, 2003, s. 679-683
3

Jan Amos Komenský - kapitolky o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození

Vyskočil, František Brno 1990
4

Čtvrt století nad Komenským

Nováková, Julie Praha 1990
5

Schallerovy edice spisů J. A. Komenského

Beneš, Jiří; Steiner, Martin, in: Studia Comeniana et historica, 25, č. 54, 1995, s. 27-34
6

Komenský priekopnik medzinárodného jazyka

Tomin, Július, in: Učiteľské noviny (Bratislava), 45, č. 13, 1995, s. 7
7

Dveře věcí otevřené aneb Seminář univerzální moudrosti, obecně řečeno První filozofie a metafyzika (1643)

Komenský, Jan Amos Klosová, Markéta, in: Studia Comeniana et historica, 29, č. 62, 1999, s. 211-226
8

Picturae sunt totius mundi icones . Some deliberations on lexicography, ars memorativa and the Orbis sensualium pictus

Hüllen, Werner, in: Acta Comeniana, 34, 1993, s. 129-140
9

Coménius et la langue latine, langue savante internationale. En commémoration du quadricentenaire de la naissance de Komenský

Šabršula, Jan, in: Alfa (Halifax), 7-8, 1994, s. 283-302
10

La Janua Linguarum (Salamanca, 1611) de los jesuitas irlandeses de Salamanca y la Janua linguarum reserata (Leszno, 1631) de J. A. Comenio

Torres Marí, Francesc, in: Ibero-Americana Pragensia, 34, 2001, s. 83-89