Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach situace jazyková lieferte 1254 Treffer
1

Perspektivy češtiny

Daneš, František, in: Časopis lékařů českých, č. 134, 1995, s. 117-120
2

Die tschechische Sprache der Gegenwart

Chloupek, Jan, in: Methoden - gestern und heute : Symposium Slavicum Erlangense. Dreissig Jahre Ordinariat, München, Hieronymus ; 1993, s. 7-15
3

Sprachenprobleme in Ungarn

Irmanová, Eva, in: Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 [Sprachenfrage...] : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums vom 24. bis 25. April 1997, Ústí n. Labem, UJEP ; 1998, s. 105-117
4

Jazyková situace na území ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR

Kořenský, Jan, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 15-19
5

Komárov since the "velvet revolution"

Salzmann, Zdeněk, in: Anthropology of East European Review, 12, č. 2, 1994, s. 26-29
6

Jazyková překvapení ve Finsku

Fialka, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 1-2, 2005, s. 43-45
7

Čeština na českém jevišti před otevřením Národního divadla

Arbes, Jakub, in: Téma: Promluva : Třicet úvah dvaceti tří autorů, Praha, Akropolis ; 2006, s. 22-23
8

Jazyková situace současného Uzbekistánu

Džuraev, Aziz B., in: Nový Orient, 56, č. 9, 2001, s. 299-300
9

Deutsche Sprache im Wandel

Höppnerová, Věra, in: S cudzími jazykmi v Európe žiť - pracovať - študovať : Zborník z medzinárodnej konferencie 22.-23. júna 2006, Košice, Košice, TU ; 2006, neuv s.
10

Český jazyk v socialistické společnosti (1945-1975). 6. Postoje k jazyku

Daneš, František, in: Rudé právo (Praha), 1975, 19.4.1975