Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Stich, Alexandr lieferte 83 Treffer
1

Existuje u nás pocit ohrožení jazyka?

Stich, Alexandr, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 61-73
2

Dr. Miloš Dokulil osmdesátiletý

Stich, Alexandr, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 9-10, 1991-92, s. 230-233
3

O české literatuře starší, zvláště barokní

Stich, Alexandr, in: Česká literatura, 44, č. 5, 1996, s. 443-458
4Stich, Alexandr, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 92-98
5Stich, Alexandr, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 257-271
6

Spisovatelka a kuchařka

Stich, Alexandr Wünschová, Felicitas, in: Magdalena Dobromila Rettigová : Sborník příspěvků z odborného semináře, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1996, s. 3-18
7

Česká spisovnost a nespisovnost - kořeny a přítomnost. (Naše postoje k češtině 17. a 18. století)

Stich, Alexandr, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 49-56
8

Preživetje jezikovne dominacije: Primer češčine

Stich, Alexandr, in: Javnost/The Public (Ljubljana), 1, č. 3, 1994, s. 11-21
9

Za Antonínem Tejnorem

Stich, Alexandr, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 224-225
10

Josef Bonaventura Pitr a střeva milosrdenství

Stich, Alexandr, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 70-87