Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ023527
AutorHrdličková, Hana
Titel

Frazémy s významem "začátek", "konec". Na materiálu Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1-3

ErschienenKonec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 74-76
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)Lexicology
General works
Schlagwörterfrazeologie; frazémy; frekvence; statistika; čeština; příznakovost stylová
Schlagwörter (DE)Phraseologie; Phraseme; Frequenz; Tschechisch
AnmerkungZ hlediska stylového, statistické údaje
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/23527
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny / Hrdličková, Hana
Slovník české frazeologie a idiomatiky 3. Výrazy slovesné
Slovník české frazeologie a idiomatiky 1. Přirovnání
Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4
Slovník české frazeologie a idiomatiky
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné