Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frekvence lieferte 512 Treffer
1

Český jazyk v číslech

Hrdlička, Milan, in: Československý svět (Praha), č. 8, 1989, s. 39
2

Jméno je vždy svědectvím doby

Macoun, Eman, in: Zemské noviny (Praha), 2001, 5.1.2001
3

Češi si oblíbili jména Tereza a Jan

Chábová, Klára, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 14.3.2001
4

Tereza, jedině Tereza.... Nejoblíbenější jména počátku roku 2002

bez autora, in: Super (Praha), 2002, 24.4.2002
5

Za naj-novite tendencii pri izbora na lično ime v Bălgarija

Janev, Borjan, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 931-945.
6

Frekvence křestních jmen v Zubrnicích ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století

Jančárek, Petr, in: Ústecký sborník historický, 2000, s. 7-14
7

Quelques remarques sur les prépositions françaises

Dedková, Iva, in: Studia Romanistica, 8, 2008, s. 91-97
8

Častotnyj slovar' sočetajemosti sovremennogo anglijskogo jazyka. T. 1-3

Red. Volkova, N. O. Moskva 1971-72
9

Frekwencja wyrazów w prasie

Pisarek, Walery Warszawa 1972
10

Frekvencia slov v slovenčine

Mistrík, Jozef Bratislava 1969