Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014674
AutorKamiš, Karel
Titel

Tvarosloví spisovné češtiny s úkoly pro kombinované studium 1. stupně ZŠ

Ort/VerlagÚstí n. Labem: UJEP
Jahr1999
Seiten103 s.
Sprachecze
ISBN80-7044-243-3
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Morfologie
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Morphology
Schlagwörterčeština; morfologie; skripta VŠ; druhy slov; kategorie mluvnické
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Morphologie; Hochschulskripten
AnmerkungZákladní výklad významového a formálního tvarosloví současné spisovné češtiny.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14674
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Didaktika českého jazyka a slohu pro kombinované studium učitelství 1. stupně ZŠ / Malíková, Hana
Úvod do studia mateřského jazyka českého (pro stududjící 1. stupně ZŠ denního i kombinovaného studia / Kamiš, Karel
Užívání termínů hláska a písmeno v učebnicích češtiny pro 1. stupeň ZŠ / Kamiš, Karel
Nárys valenčně-intenční skladby pro studující učitelství 1. stupně základní školy / Kamiš, Karel
Uvedení do studia mateřského jazyka českého pro studující 1. stupně základní školy / Kamiš, Karel
Řečová a jazyková komunikace spisovné češtiny / Kamiš, Karel
Problematika slovesné valence a intence na 1. st. ZŠ / Kamiš, Karel