Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ002294
Author(s)Dorovský, Ivan
Title

Teorie a praxe překladu

PublishedSpisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 215-217.
Languagecze
Classification (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Classification (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Language and style in translations form Slavonic languages
Subjectsteorie překladu; překlady umělecké; Draškovič, Vuk; Smiljaničová, Pavlína
Subjects (DE)Übersetzungstheorie
NoteKritické připomínky k překladu P. Smiljaničové románu Nůž (1995) současného srbského autora V. Draškoviče
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2294
PURLCitation link