Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teorie překladu lieferte 434 Treffer
1

On equivalence and adequacy in translation through the prism of implicability

Chernov, Ghelly V., in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 53-61.
2

Traduction: suite d'opérations linguistiques ou création textuelle?

Hanáková, Milada, in: Folia Translatologica, 4, 1995, s. 13-19
3

Co jsme v žatvě nasekali (kritický příspěvek k příloze ToPu č. 38)

Jettmarová, Zuzana, in: Tlumočení - překlad, 9, č. 44, 1998, s. 4 [1110]
4

Preklad ako nedorozumenie

Krupa, Viktor, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 38, 1997, s. 1-3. [příl. Translatologická žatva]
5

O súčasnej teoretickej reflexii prekladu

Rakšányiová, Jana, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 38, 1997, s. 12-14. [příl. Translatologická žatva]
6

Šroubovák v pudinku a crux philologorum

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 75-78
7

Matching frames: towards a frame-theoretical approach to the analysis of translation

Hietaranta, Pertti, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 23-35.
8

Konkrétní jazyk jako faktor procesu překladu

Kullová, Jana, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 9-14.
9

Souborný přístup k hodnocení textu vymezený hledisky objektivních dimenzí, smyslového vnímání a bytostného ladění

Švarcová, Zdenka, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 105-106.
10

K překladatelským postupům

Hrdlička, Milan; Man, Oldřich, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 52, 2000, s. 4 [1326]