Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001104
AutorHorecký, Ján
Titel

Slovensko-česká diglosná komunikácia

ErschienenSociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 183-187
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Schlagwörterjazyky příbuzné; kontakty jazykové; komunikace; přepínání kódů; diglosie; čeština; slovenština; sociolingvistika; semikomunikace; bilingvismus
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Kommunikation; Tschechisch; Slowakisch; Soziolinguistik; Zweisprachigkeit (Bilingualismus)
AnmerkungPřepínání kódů mezi blízce příbuznými jazyky, semikomunikace. Příklady střídání čes. a slov. replik v dialogu (z tisku)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1104
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. Časť 1 / Gajdošová, Katarína
Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť 2 / Gajdošová, Katarína
Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost / Sloboda, Marián
Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove
Rečová komunikácia / Škvareninová, Oľga
Slovensko-česká mezijazyková homonymie - lexikální analýza na bázi Slovensko-českého slovníku (A-L) / Čambalová, Jana
Slovensko-česká mezijazyková homonymie - lexikální analýza na bázi Slovensko-českého slovníku (U-Ž) / Fořtová, Eva