Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bilingvismus lieferte 473 Treffer
1

Kolik řečí umíš?

Doskočilová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 2-3, 2002, s. 228-234
2

Foundations of Bilingual Education and Bilingualism

Baker, Colin Clevedon 1996
3

Naše a cizí v době jednotící se Evropy

Bogoczová, Irena, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 5-8
4

Jazykové zkoušky z němčiny u českých zaměstnanců budějovické městské správy v roce 1940 a 1941

Nikrmajer, Leoš, in: Výběr (České Budějovice), 41, č. 1, 2004, s. 51-55
5

Bilingvní mozek

Patočka, Jiří, in: Vesmír, 87, č. 5, 2008, s. 282
6

Vícejazyčný mozek

Riehl, Claudia Maria, in: Cizí jazyky, 54, č. 1, 2010-11, s. 18-20
7

Aspects of Bilingualism

Ed. Paradis, M. Columbia 1978
8

Thinking and Speaking in Two Languages

Ed. by Pavlenko, Aneta Bristol 2011
9

Bilingvismus čili dvojjazyčnost a výchova v rodině

Olomouc 1992
10

Antológia bilingvizmu

Ed. Štefánik, Jozef Bratislava 2004