Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach semikomunikace lieferte 6 Treffer
1

Česko-slovenská komunikácia: semikomunikácia, bivalentosť a reflexia vzájomnej zrozumitelnosti slovenčiny a češtiny

Nábělková, Mira; Sloboda, Marián, in: Slovenčina v menšinovom prostredí : Štúdie z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 17.-18. októbra 2007, Békešská Čaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku ; 2008, s. 156-165
2

Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost

Sloboda, Marián, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 208-220
3

O granicach dwukodowej komunikacji językowej

Lipowski, Jaroslav, in: Studia Slavica (Opole), 18, č. 2, 2014, s. 175-184
4

Semikomunikace mezi uživateli západoslovanských jazyků

Lipowski, Jaroslav, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 11-19.
5

Slovensko-česká diglosná komunikácia

Horecký, Ján, in: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Bratislava, Veda ; 1995, s. 183-187
6

O vztahu malých a velkých slovanských jazyků

Nekvapil, Jiří, in: Lětopis, 50, č. 1, 2003, s. 113-127